Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om

Chcel by si spoznať, ako fungujú veci okolo nás? Rád riešiš netradičné úlohy, pri ktorých sa treba zamyslieť, niečo zmerať, preskúmať či vyriešiť nejaký problém? V tom prípade by ti nemal uniknúť nový ročník súťaže…

Brečtan popínavý (Hedera helix)

Brečtan popínavý (Hedera helix) si väčšina ľudí všimne skôr v neskorej jeseni a zime, keď väčšine listnatých drevín opadnú listy. Pozorovať ho však môžeme počas celého roka. Rôzne zdroje uvádzajú k latinskému názvu tejto dreviny…

Hans Christian Ørsted – našiel prvú súvislosť medzi…

Keď pred niekoľkými rokmi usporiadali Dáni anketu, v ktorej hľadali najvýznamnejšie osobnosti krajiny, na druhom mieste – za rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom – sa umiestnil práve prírodovedec a filozof Hans Christian Ørsted (v niektorej, najmä…

Sto rokov ochrany prírody na Slovensku

Koncom októbra si pripomíname storočnicu ochrany prírody na Slovensku. V prvej časti tohto seriálu si stručne spomenieme históriu ochrany prírody na Slovensku, členenie ochrany prírody v súčasnosti a zameriame sa i na fakty súvisiace s územnou…

To, čo nevidíme

Každý živý organizmus, ktorý dýcha a ktorý má kardiovaskulárnu sústavu, obsahuje telové tekutiny, ktoré zabezpečujú chod dôležitých funkcií v organizme, ako napríklad rozvádzanie živín, kyslíka a oxidu uhličitého, a taktiež nutné zabezpečovanie homeostázy. Tieto telové…

Mladý vedec 42

Úvodník 42. čísla

Milí čitatelia! Po prázdninovej prestávke sme tu opäť pre vás s ďalšími zaujímavými článkami. Okrem nich sme si pre vás pripravili aj novú webovú stránku, ktorá lepšie zodpovedá súčasným trendom a je prispôsobená čítaniu časopisu…