/Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty

Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty

Výstava Geopark Malé Karpaty prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Nájdete ju v Aureliu a potrvá do konca marca 2020. Podrobnosti nájdete na stránke Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty.

Ukážka panelu Skameneliny, ktorý môžete nájsť v Geoparku Malé Karpaty
Značky: