/Nobelove ceny 2019

Nobelove ceny 2019

Začiatkom októbra tohto roku bolo opäť vyhlásených päť Nobelových cien a Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. V tomto článku si uvedieme krátku charakteristiku štyroch z nich a v nasledujúcich číslach časopisu sa im budeme opäť podrobnejšie venovať.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.