/Brečtan popínavý (Hedera helix)

Brečtan popínavý (Hedera helix)

Brečtan popínavý (Hedera helix) si väčšina ľudí všimne skôr v neskorej jeseni a zime, keď väčšine listnatých drevín opadnú listy. Pozorovať ho však môžeme počas celého roka.

Rôzne zdroje uvádzajú k latinskému názvu tejto dreviny rozličné vysvetlenia. Prvým je odvodenie z gréckeho slova aédón – kantor, spevák, básnik. Ďalší zdroj sa opiera o spojenie s keltským slovom hedea – povraz, čo súvisí s tvrdosťou stonky. Tretie vysvetlenie vychádza zo súvislosti s gréckym podstatným menom hedra – sedadlo, čo súvisí s upevnením korienkov o skaly. Sloveso hedera znamená po grécky pevne sedieť. Podobný význam má aj druhové latinské meno helix odvodené od slova helissó – krútiť, vinúť. Táto vlastnosť bola už v antike pokladaná za nepríjemnú – Plínius sa sťažoval, že brečtan sa nachádza všade a ničí sochy, steny, náhrobné kamene, domy i stromy.

Brečtan popínavý (Hedera helix)

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.