/Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om

Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om

Chcel by si spoznať, ako fungujú veci okolo nás? Rád riešiš netradičné úlohy, pri ktorých sa treba zamyslieť, niečo zmerať, preskúmať či vyriešiť nejaký problém? V tom prípade by ti nemal uniknúť nový ročník súťaže Online seminár LaBáK.net, ktorý sme práve spustili. Úlohy v LaBáK-u sa snažia v sebe prepájať biológiu, chémiu, matematiku i fyziku tak, ako sa to deje v reálnom živote. Okrem toho kladieme dôraz aj na vedeckosť a inovatívny prístup, nakoľko musíš riešenie správne opísať a odôvodniť. Po skončení následne dostaneš spätnú väzbu, na základe ktorej sa môžeš aj naďalej zlepšovať.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.