/Nobelova cena za chémiu 2018

Nobelova cena za chémiu 2018

(R)evolúcia v chémii

Sila evolúcie sa odhaľuje prostredníctvom rozmanitosti života. Frances H. Arnoldová, George P. Smith a Gregory P. Winter získali Nobelovu cenu za spôsob, akým prevzali kontrolu nad evolúciou a využili ju pre maximálny úžitok pre ľudstvo. Enzýmy vyvinuté prostredníctvom riadenej evolúcie sa teraz používajú okrem iného na výrobu biopalív a liečiv. Protilátky vyvinuté pomocou metódy nazývanej fágový displej môžu bojovať proti autoimunitným ochoreniam a v niektorých prípadoch liečiť metastatickú rakovinu.

obr-2

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.