Táles z Milétu – prvý filozof a matematik

Príhoda pod pyramídou Egyptský kňaz spolu s mladým kupcom, ktorý sa volal Táles z Milétu, stáli za slnečného dňa neďaleko pyramídy a uvažovali o určení jej výšky. Táles sa pousmial: Zmeriam výšku pyramídy. Kňaz sa…