Sto rokov ochrany prírody na Slovensku

Koncom októbra si pripomíname storočnicu ochrany prírody na Slovensku. V prvej časti tohto seriálu si stručne spomenieme históriu ochrany prírody na Slovensku, členenie ochrany prírody v súčasnosti a zameriame sa i na fakty súvisiace s územnou…

To, čo nevidíme

Každý živý organizmus, ktorý dýcha a ktorý má kardiovaskulárnu sústavu, obsahuje telové tekutiny, ktoré zabezpečujú chod dôležitých funkcií v organizme, ako napríklad rozvádzanie živín, kyslíka a oxidu uhličitého, a taktiež nutné zabezpečovanie homeostázy. Tieto telové…

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2018

Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu v roku 2018 získali James P. Allison a Tasuku Honjo za objav liečby rakoviny pomocou inhibície negatívnej imunitnej regulácie. Obaja vedci získali polovicu ceny. Rakovina zabíja milióny ľudí každý…

Narcis žltý

Narcisy

V tomto čísle sa budeme venovať ďalším druhom okrasných bylín – narcisom. V botanickej literatúre sú spomenuté tri druhy – narcis biely, narcis žltý a narcis tazetový. V našom článku sa poskytneme väčší priestor prvým…

Lišaj smrtkový (Acherontia atropos)

V tradičnej klasifikácii motýľov na základe obdobia letovej aktivity patrí lišaj smrtkový (Acherontia atropos) medzi nočné motýle. V zoologickom systéme hmyzu (Insecta) v rámci radu motýle (Lepidoptera) je predstaviteľom rovnomennej čeľade lišajovité (Sphingidae). Latinské meno…

Pagaštan konský

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) patrí ku krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám (Dicotyledonopsida). V rámci tejto skupiny je predstaviteľom rovnomennej čeľade pagaštanovité (Hippocastanaceae, syn. Aesculaceae). Rodové meno aesculus je odvodené z latinského slova esca, ktoré v preklade znamená…

Banány

Banány asi netreba nikomu predstavovať. Patria medzi najpestovanejšie druhy ovocia na svete. Stretávame sa s nimi v obchodoch takmer každý deň, no okrem botanických záhrad nemáme v našich končinách možnosť priamo vidieť, ako rastú. V…