/O časopise Mladý vedec

O časopise Mladý vedec

Časopis Mladý vedec

Časopis Mladý vedec je zameraný na prírodné a technické vedy. Vydáva ho APROMOD, s. r. o., M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave. Jednotlivé články sú z rôznych tematických oblastí a sú písané prístupnou formou pre cieľovú skupinu čitateľov – žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov stredných škôl a učiteľov.

Evidenčné číslo MK SR: EV 2568/08
ISSN: 1337-5873