Váženie ovocia

Katarína, Kristína a Karolína sa hrali v záhrade s rovnoramennými váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Katarína priniesla slivky, Kristína hrušky a Karolína jablká. Vážením Katarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú…