/Sto rokov ochrany prírody na Slovensku

Sto rokov ochrany prírody na Slovensku

Koncom októbra si pripomíname storočnicu ochrany prírody na Slovensku. V prvej časti tohto seriálu si stručne spomenieme históriu ochrany prírody na Slovensku, členenie ochrany prírody v súčasnosti a zameriame sa i na fakty súvisiace s územnou ochranou prírody. V ďalších častiach sa budeme venovať druhovej ochrane prírody.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.