/Hans Christian Ørsted – našiel prvú súvislosť medzi elektrinou a magnetizmom

Hans Christian Ørsted – našiel prvú súvislosť medzi elektrinou a magnetizmom

Keď pred niekoľkými rokmi usporiadali Dáni anketu, v ktorej hľadali najvýznamnejšie osobnosti krajiny, na druhom mieste – za rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom – sa umiestnil práve prírodovedec a filozof Hans Christian Ørsted (v niektorej, najmä anglickej, literatúre je možné nájsť aj podobu Oersted). Jeho menom nazvali aj ich prvý vesmírny satelit vypustený v roku 1999. Úcta k Ørstedovi je však medzinárodná. Tento vedec širokého zamerania a polyhistorického rozhľadu významne prispel k prepojeniu dvoch dovtedy zdanlivo nesúvisiacich fyzikálnych javov – elektriny a magnetizmu.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.