Čo sa deje po nákaze koronavárusom COVID-19?

Pozrite si zaujímavý článok o tom, čo sa deje v našom tele po nákaze koronavírusom COVID-19: https://news.sky.com/story/coronavirus-what-x-rays-and-ct-scans-reveal-about-how-covid-19-kills-11955988?fbclid=IwAR2xr3G4l98gBFH_Yjf7bp1YrQtqmG8EsfontdW2KRkEdnoi5DlDYivUNow

Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty

Výstava Geopark Malé Karpaty prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Nájdete ju v Aureliu a potrvá do konca marca 2020. Podrobnosti nájdete na stránke Výstava v…

Druhová ochrana prírody na Slovensku

Druhová ochrana prírody znamená ochranu príslušných chránených druhov rastlín, chránených druhov živočíchov a chránených druhov minerálov a skamenelín na celom území Slovenska bez ohľadu na to, kde sa tieto druhy organizmov vyskytujú. Vo vyhláške Ministerstva…

Nobelove ceny 2019

Začiatkom októbra tohto roku bolo opäť vyhlásených päť Nobelových cien a Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. V tomto článku si uvedieme krátku charakteristiku štyroch z nich a v nasledujúcich…

MATMIX

MATMIX (42/1)

MATMIX je časopis, kto­rý vydáva Ing. Mgr. Mar­tin Hriňák v spolu­prá­ci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. Časopis je zamera­ný na matematiku a je ur­če­ný žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento…

Nobelova cena za chémiu 2018

(R)evolúcia v chémii Sila evolúcie sa odhaľuje prostredníctvom rozmanitosti života. Frances H. Arnoldová, George P. Smith a Gregory P. Winter získali Nobelovu cenu za spôsob, akým prevzali kontrolu nad evolúciou a využili ju pre maximálny…

Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om

Chcel by si spoznať, ako fungujú veci okolo nás? Rád riešiš netradičné úlohy, pri ktorých sa treba zamyslieť, niečo zmerať, preskúmať či vyriešiť nejaký problém? V tom prípade by ti nemal uniknúť nový ročník súťaže…