Hans Christian Ørsted – našiel prvú súvislosť medzi…

Keď pred niekoľkými rokmi usporiadali Dáni anketu, v ktorej hľadali najvýznamnejšie osobnosti krajiny, na druhom mieste – za rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom – sa umiestnil práve prírodovedec a filozof Hans Christian Ørsted (v niektorej, najmä…

Sto rokov ochrany prírody na Slovensku

Koncom októbra si pripomíname storočnicu ochrany prírody na Slovensku. V prvej časti tohto seriálu si stručne spomenieme históriu ochrany prírody na Slovensku, členenie ochrany prírody v súčasnosti a zameriame sa i na fakty súvisiace s územnou…

To, čo nevidíme

Každý živý organizmus, ktorý dýcha a ktorý má kardiovaskulárnu sústavu, obsahuje telové tekutiny, ktoré zabezpečujú chod dôležitých funkcií v organizme, ako napríklad rozvádzanie živín, kyslíka a oxidu uhličitého, a taktiež nutné zabezpečovanie homeostázy. Tieto telové…

Mladý vedec 42

Úvodník 42. čísla

Milí čitatelia! Po prázdninovej prestávke sme tu opäť pre vás s ďalšími zaujímavými článkami. Okrem nich sme si pre vás pripravili aj novú webovú stránku, ktorá lepšie zodpovedá súčasným trendom a je prispôsobená čítaniu časopisu…

Časopis Mladý vedec

Nový web

Milí čitatelia, s príchodom nového školského roka sme pre vás pripravili nový vzhľad našej webovej stránky. Postupne sem budeme pridávať aj staršie čísla. Dovtedy nájdete archív prvých 40. čísel nášho časopisu na adrese http://stary.mladyvedec.sk. Veríme,…