/To, čo nevidíme

To, čo nevidíme

Každý živý organizmus, ktorý dýcha a ktorý má kardiovaskulárnu sústavu, obsahuje telové tekutiny, ktoré zabezpečujú chod dôležitých funkcií v organizme, ako napríklad rozvádzanie živín, kyslíka a oxidu uhličitého, a taktiež nutné zabezpečovanie homeostázy. Tieto telové tekutiny teda majú všetky živé organizmy od jednobunkovcov až po človeka.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.