/Vavrinec Benedikt z Nedožier – jazykovedec, pedagóg, matematik

Vavrinec Benedikt z Nedožier – jazykovedec, pedagóg, matematik

Pochádzal zo Slovenska

Rímsky cisár a český kráľ Rudolf II. (1552 – 1612) vládol v rokoch 1576 až 1611. Za jeho panovania sa stala Praha strediskom nielen umeleckých zbierok, ale aj miestom sústredenia matematických a astronomických vied. Asi v rokoch 1603 až 1609 tu na rudolfínskom dvore švajčiarsky hodinár a hvezdár Joost Bürgi (1552 – 1632) zostavil logaritmické tabuľky, ktoré však vyšli až v roku 1620. Ich základom bola približná hodnota čísla e. K slávnym hvezdárom vtedajšej doby patril lekár a matematik Tadeáš Hájek z Hájku (1525 – 1600). Vzdelaným mužom a profesorom pražskej univerzity bol Martin Bacháček z Nauměříc (asi 1540 – 1612). Medzi univerzitných profesorov patril aj Vavrinec Benedikt z NedožierLaurentio Benedictino Nudozierino (1555 – 1615) pôvodom zo Slovenska.

Pokračovanie článku nájdete v tlačenej alebo elektronickej verzii časopisu. Časopis si môžete objednať na stránke http://www.mladyvedec.sk/individualne-predplatne/.