MATMIX

MATMIX (42/1)

MATMIX je časopis, kto­rý vydáva Ing. Mgr. Mar­tin Hriňák v spolu­prá­ci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. Časopis je zamera­ný na matematiku a je ur­če­ný žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento…

Nobelova cena za chémiu 2018

(R)evolúcia v chémii Sila evolúcie sa odhaľuje prostredníctvom rozmanitosti života. Frances H. Arnoldová, George P. Smith a Gregory P. Winter získali Nobelovu cenu za spôsob, akým prevzali kontrolu nad evolúciou a využili ju pre maximálny…

Spoznaj lepšie prírodné vedy s LaBáK-om

Chcel by si spoznať, ako fungujú veci okolo nás? Rád riešiš netradičné úlohy, pri ktorých sa treba zamyslieť, niečo zmerať, preskúmať či vyriešiť nejaký problém? V tom prípade by ti nemal uniknúť nový ročník súťaže…

Brečtan popínavý (Hedera helix)

Brečtan popínavý (Hedera helix) si väčšina ľudí všimne skôr v neskorej jeseni a zime, keď väčšine listnatých drevín opadnú listy. Pozorovať ho však môžeme počas celého roka. Rôzne zdroje uvádzajú k latinskému názvu tejto dreviny…

Hans Christian Ørsted – našiel prvú súvislosť medzi…

Keď pred niekoľkými rokmi usporiadali Dáni anketu, v ktorej hľadali najvýznamnejšie osobnosti krajiny, na druhom mieste – za rozprávkarom Hansom Christianom Andersenom – sa umiestnil práve prírodovedec a filozof Hans Christian Ørsted (v niektorej, najmä…