/Výsledková listina po 3. sérii úloh korešpondenčnej súťaže