/Úvodník 41. čísla
Mladý vedec 41

Úvodník 41. čísla

Milí čitatelia!

Je tu opäť koniec školského roka a s ním dlho očakávané prázdniny. Tento rok sme si pre vás pripravili dve súťaže – tou prvou je už 12. ročník fotografickej súťaže. Na vaše fotografie čakáme do 15. septembra 2019. Môžete nám ich posielať priebežne počas celých prázdnin – nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Druhá súťaž je skrytá v článku Svet pod mikroskopom – ak dokážete správne určiť, čo sa na fotografiách v článku nachádza, môžete vyhrať predplatné nášho časopisu na budúci školský rok.

V biologickej sekcii sa v tomto čísle časopisu v rámci fauny venujeme lišajovi smrtkovému (Acherontia atropos). Tento motýľ je zaujímavý z viacerých aspektov – ide nielen o jeho veľkosť, ale aj jeho vzhľad a vzhľad jeho vývinových štádií. Články z oblasti flóry prinášame dva – Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) a Narcisy. Priblížime vám v nich rastliny, s ktorými sa bežne stretávate na uliciach či v záhradách a ani si možno neuvedomíte, aké zaujímavé rastliny to sú.

Seriál článkov o osobnostiach sa v tomto čísle venuje trom významným osobnostiam vedy. Tou prvou je Benjamin Franklin – priekopník skúmania atmosférickej elektriny a ochrany pred ňou. Ďalšie dve sú o poznanie staršie – Táles z Milétu – prvý filozof a matematik a Anicius Manlius Severinus Boethius – majster dialektiky a pomocník mnohých.

V článku Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2018 prinášame podrobnejšiu reportáž o tejto Nobelovej cene, ktorá bola udelená za objav liečby rakoviny pomocou inhibície negatívnej imunitnej regulácie.
Riešiteľom úloh z korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX prinášame riešenia tretej série súťažných úloh. A ako bonus prinášame aj jednu riešenú úlohu o vážení ovocia.

Naša korešpondenčná súťaž má za sebou 12. ročník – v tomto čísle nájdete riešenia súťažných úloh tretej série a zároveň aj výsledkovú listinu po 3. sérii úloh korešpondenčnej súťaže. Gratulujeme najmä Oľge Filippovej zo ZŠ s MŠ Liptovský Ján k víťazstvu v súťaži. Úspešných riešiteľov sme pozvali aj na sústredenie korešpondenčného seminára Labák. Podrobnosti o tomto sústredení nájdete na poslednej strane obálky časopisu. V budúcom roku plánujeme opäť intenzívne spolupracovať, takže na najlepších riešiteľov bude opäť čakať zaujímavé letné sústredenie.

Najbližšie podujatie, ktorého sa zúčastníme aj s naším časopisom, je Vedecký veľtrh 2019 v Bratislave. Na poslednej strane obálky nájdete o ňom základné informácie.

Prajem vám príjemne prežité prázdniny a verím, že sa aspoň s niektorými z vás stretneme osobne v septembri v Bratislave na Vedeckom veľtrhu.

Martin Hriňák

Značky: