/12. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

12. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Aj tento rok vyhlasujeme ďalší ročník fotografickej súťaže pre čitateľov časopisu Mladý vedec. Počet fotografií, ktoré môže jedna osoba zaslať, nie je obmedzený. Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 bodov nám
zasielajte do 15. septembra 2019 e-mailom na našu adresu fotosutaz@mladyvedec.sk. Ku každej zasielanej fotografii pripojte jej názov, meno autora a kontaktné údaje. Najkrajšie fotografi e odmeníme a zverejníme v jesennom čísle časopisu a na našej webovej stránke. V prípade
akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Zapojením sa do súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotografií na stránkach časopisu, na sociálnych sieťach a na webových stránkach časopisu Mladý vedec bez nároku na honorár.

Značky: