36. číslo
Dreviny s bielym tanierovitým súkvetím

Článok v pdf

Kalina obyčajná (Viburnum opulus)

Rodový názov kaliny obyčajnej súvisí s tým, že jej kôra obsahuje horkú látku viburnín a cyklický alkohol viburnitol. Slovenské rodové meno sa odvodzuje od slova „kal“, „kaluž“, čo súvisí s prostredím jej výskytu. Iné zdroje uvádzajú, že rodové meno má súvislosť s niekdajším používaním konárov a prútia tejto rastliny na spevnenie ciest vedúcich cez mokriny a blatisté miesta v lesoch a na lúkach.

Čítať celý článok...
 
Morka domáca (Meleagris gallopavo domesticus)

Článok v pdf

V staršej literatúre sa uvádza i rodový názov v mužskom rode moriak domáci. V rámci zoologického systému triedy vtáky (Aves) je morka domáca zaradená do radu kurotvaré (Galliformes), inak nazývané i hrabavce, a v rámci tohto radu je súčasťou čeľade bažantovité (Phasianidae). Z chovateľského pohľadu, resp. praktického hľadiska, je zaradená medzi hrabavú hydinu (spolu s kurou domácou a perličkou).

Čítať celý článok...
 
Max Planck – vyhľadávač absolútnych zákonov

Článok v pdf

Pochopiteľnosť obrazu

Vo svojej autobiografii konštatoval: Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás nezávislým, absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké životné poslanie. Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta, a udržal si presvedčenie o tom, že rozumne uvažujúci človek môže tieto zákonitosti vysvetliť čistým myslením. Pochopiteľnosť objektívneho sveta je najväčším zázrakom. Sformovanie obrazu sveta podľa pozorovaní je prvý krok a musí ho urobiť čistá veda. Využiť vedecký obraz sveta, to je druhý krok, je úlohou technológie. Veľmi si cenil aj ľudský význam vedeckého poznávania: Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti a bázni.Čítať celý článok...
 
MATMIX

Článok v pdf

Riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Šesť chlapcov bolo na brigáde. Peter a Pavol zarobili spolu 1 100 €, Pavol a Jozef 1 700 €, Jozef a Michal 1 100 €, Michal a Ján 3 300 €, Ján a Fero 5 300 €, Fero a Pavol zarobili 3 200 €. Koľko zarobil ktorý chlapec na brigáde?

Čítať celý článok...
 
11. ročník korešpondenčnej súťaže

Článok v pdf

Riešenia 1. série súťažných úloh

1. Ktorý druh motýľov charakterizuje latinský názov Papilio?
(1 bod)

Odpoveď: Latinský názov Papilio patrí druhu vidlochvost.

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»

Stránka 2 z 3