/MATMIX (42/1)
MATMIX

MATMIX (42/1)

MATMIX je časopis, kto­rý vydáva Ing. Mgr. Mar­tin Hriňák v spolu­prá­ci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1.

Časopis je zamera­ný na matematiku a je ur­če­ný žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento rok vychádza jeho 25. ročník. Obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky rôznych matematických súťaží (napr. Matematickej olympiády a Medzinárodnej matematickej olympiá­dy). V neposlednom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľahšie i náročnejšie matematické úlohy. Jej zadania a vzorové riešenia budú zverejňované aj v časopise Mladý vedec. Výsledkové listiny budú zverejnené len v časopise MATMIX a na jeho webovej stránke www.matmix.sk.

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, navštívte jeho webovú stránku, na ktorej nájdete staršie ročníky časopisu, zadania súťažných úloh a podobne. Počas školského roka 2019/2020 vyjdú štyri čísla časopisu, ročné predplatné časopisu je 5,40 € plus poštovné a balné. Časopis si môžete objednať zaslaním e-mailu na adresu matmix(zavináč)matmix.sk. Stačí zaslať názov a adresu školy alebo odberateľa (časopis si môže objednať aj fyzická osoba), meno kontaktnej osoby a počet odoberaných kusov z aktuálneho ročníka. Časopis vám bude zaslaný hneď po úhrade vystavenej faktúry.

Mladyvedec42-matmix