/Labák

Labák

V máji tohto roka sa v rekreačnom zariadení Záruby uskutočnilo týždňové sústredenie úspešných riešiteľov korešpondenčného seminára Labák a úspešných riešiteľov korešpondenčnej súťaže nášho časopisu. Počas neho mali jeho účastníci možnosť naučiť sa nielen mnoho zaujímavých vecí na odborných prednáškach či laboratórnych cvičeniach, zostrojiť si vlastné auto na solárny pohon, vyskúšať si niekoľko výbušných a efektných pokusov, ale aj spoznať nových kamarátov s podobnými záujmami. Keďže sa nám táto spolupráca osvedčila, budeme navzájom spolupracovať aj naďalej a v nasledujúcom školskom roku pre vás pripravíme opäť množstvo zaujímavých úloh na riešenie v obidvoch súťažiach.