/Váženie ovocia

Váženie ovocia

Katarína, Kristína a Karolína sa hrali v záhrade s rovnoramennými váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Katarína priniesla slivky, Kristína hrušky a Karolína jablká. Vážením Katarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú hmotnosť ako 18 sliviek. Kristína zistila, že hruška má rovnakú hmotnosť ako jedno jablko a dve slivky. Kristína a Karolína dostali chuť na slivky, a tak sa rozhodli, že svoje ovocie vymenia za slivky. Určte, koľko sliviek dostala Kristína za tri hrušky a koľko Karolína za dve jablká, ak bola zachovaná hmotnosť vymenených kusov ovocia.

Riešenie: Keďže hruška má rovnakú hmotnosť ako jedno jablko a dve slivky, tri hrušky majú rovnakú hmotnosť ako tri jablká a šesť sliviek. To znamená, že tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú hmotnosť ako štyri jablká a šesť sliviek. Keďže však vieme, že tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú hmotnosť ako 10 sliviek, tak štyri jablká a šesť sliviek majú rovnakú hmotnosť ako 18 sliviek. Keďže slivky majú rovnakú hmotnosť, tak dostávame, že štyri jablká majú rovnakú hmotnosť ako 12 sliviek. Preto dve jablká majú rovnakú hmotnosť ako šesť sliviek. Keďže tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú hmotnosť ako 18 sliviek a jedno jablko má rovnakú hmotnosť ako tri slivky, tri hrušky majú rovnakú hmotnosť ako 15 sliviek.

Martin Hriňák

Značky: