Táles z Milétu – prvý filozof a matematik

Príhoda pod pyramídou Egyptský kňaz spolu s mladým kupcom, ktorý sa volal Táles z Milétu, stáli za slnečného dňa neďaleko pyramídy a uvažovali o určení jej výšky. Táles sa pousmial: Zmeriam výšku pyramídy. Kňaz sa…

MATMIX

MATMIX

V tomto čísle vám prinášame riešenia 3. série úloh korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX.

Váženie ovocia

Katarína, Kristína a Karolína sa hrali v záhrade s rovnoramennými váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Katarína priniesla slivky, Kristína hrušky a Karolína jablká. Vážením Katarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú…