Nanostromy
Stromy v nanosvete
Zaujímavé spojenie, však? Mnohým z vás sa zdá možno trochu zvláštne a málo pravdepodobné. Avšak i vo svete s predponou – nano (miliardtina = ) môžeme skutočne nájsť štruktúry podobné stromom. Aké tajomstvo ukrývajú v sebe tieto “nanostromy“ a prečo sa oplatí venovať im našu pozornosť?
Dendriméry (z gréckeho slova dendron = strom), tak znie originálne pomenovanie hlavných hrdinov nasledujúcich riadkov. Jedná sa vlastne o opakovane sa vetviace jednoduché molekuly, ktoré sú základnou stavebnou jednotkou dendritickej štruktúry. Postupným spájaním vetviaceho sa monoméru do stromovitej štruktúry vzniká dendrón. "Koruny" molekulárnych stromčekov môžu byť tvorené najrôznejšími funkčnými skupinami atόmov, ktoré po kovalentnom naviazaní dendrónov k jadru vytvárajú vonkajšiu vrstvu dendriméru.