Diviak lesný
Ľudia sú veľmi úzko zviazaní s ostatnými živočíchmi. Zvieratá im pomáhajú pri práci, sú zložkou ľudskej potravy. Niektoré z nich sprevádzajú človeka životom ako priatelia a milí spoločníci. Sú aj také zvieratá, ktoré škodia ľudskej práci a ľudskému zdravia a sú dokonca aj nebezpečné. To všetko núti ľudí, aby sa živočíchmi zaoberali, aby užitočné zvieratá pestovali a ostatným bránili škodiť. Aj zvieratá, ktoré nie sú na osoh, ani na škodu, človek rád pozoruje, aké sú a čo robia. V tom záujme cítime podvedomý pocit príslušnosti k celej živočíšnej ríši, pocit príbuznosti so všetkým živým.
Človek, ktorý vie pozorovať, si overí skúsenosť, že vývoj zdokonalil organizmy tak, aby sa najvýhodnejšie prispôsobovali životnému prostrediu. Z prírody získavajú námety pre prácu technici, výtvarníci, pedagógovia a každý človek, ktorý chce zlepšiť a upraviť životné podmienky. Len málo ľudí vie dobre pozorovať a pozorované presne zaznamenať. Niekedy je ťažké určité zvieratá nájsť, stretnúť sa s nimi. A predsa zvieratá žijú takmer všade.
Pozorovania uvádzané v mojej práci som prevádzala v rodnej obci Kurov a jej blízkeho okolia nachádzajúcej sa v okrese Bardejov. Kurov patrí k najstarším obciam východného Slovenska. Nachádza sa v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v Ondavskej vrchovine. Kurovské sedlo tvorí hranicu medzi Západnými a Východnými Karpatmi s najvyšším vrchom Javor (n.v. 810 m). Kurov sa rozprestiera v údolí potoka Kurovec, ktorý sa vlieva do rieky Topľa. V susedstve s kurovským chotárom sa nachádza najvyšší vrch Ondavskej vrchoviny Busov s nadmorskou výškou 1002 m. V kurovskom chotári sa striedajú malebné lesy s horskými lúkami, pastvinami a poľnohospodárskou pôdou. Lesy zaberajú väčšiu časť územia a sú zmiešané. Z listnatých stromov sa najviac vyskytuje buk, v menšej miere breza, javor a hrab a z ihličnatých je to smrek. Táto oblasť patrí medzi mierne teplé oblasti.
V práci som popísala živočíchy, ktoré som najčastejšie stretávala vo svojom okolí pri prechádzkach lesom. Veľkým zážitkom pre mňa bolo vidieť medveďa počas túry vo Vysokých Tatrách. Súčasťou mojej práce je aj zbierka.