Vyhlásenie súťaží pre školy v oblasti environmentálnej výchovy

leták v pdf

Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia, vyhlásilo pre školský rok 2013/2014 školské súťaže Oči na stopkách, Hodina s ekostopou a ProEnviro.

Bližšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete v priloženom letáku, ale aj na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.sazp.sk.