Projekt BEAGLE

 

Slovenská agentúra životného prostredia vám ponúka možnosť zapojenia sa do medzinárodného projektu BEAGLE zameraného na skúmanie biologickej diverzity. Projekt je otvorený pre všetky školy v Európe a je vhodný pre žiakov od 10 rokov. Vaša škola sa prostredníctvom pozorovania stromov v okolí môže stať súčasťou európskeho vedeckého projektu, ktorý skúma vplyv ľudských aktivít na našu planétu.

Bližšie informácie o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu:  www.beagleproject.org