ProEnviro 2011/2012

propozície v pdf

prihlasovací formulár v rtf

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje už VII. ročník súťaže ProEnviro 2011/2012.
Propozície súťaže a prihlasovací formulár nájdete aj na http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2026&idl=2026&idf=903&lang=sk.

Termín uzávierky súťaže je 18. mája 2012.