Hodina s ekostopou

 

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje v rámci školského programu Ekologická stopa už II. ročník súťaže pre pedagógov  - Hodina s ekostopou.

Bližšie informácie nájdete na:

http://ekostopa.sk/novinky/hodina-s-ekostopou-pokracuje

Termín uzávierky súťaže je 5. júna 2012.