Envirootázniky

propozície v pdf

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje už VII. ročník súťaže pod názvom - EnvirOtázniky 2011/2012 a to v novej on-line podobe a s novými pravidlami. Propozície súťaže nájdete v súbore pdf, alebo aj na online portáli www.envirotazniky.sk.

Termín uzávierky súťaže je 23. marec 2012.