Trenčiansky robotický deň


15. - 16. 2. 2012

program v pdf

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a  Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER a.s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, s primárnym cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Vyhlasovateľom súťaže je po prvý krát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Trenčiansky robotický deň je prezentáciou myšlienok a ich realizácií, ktoré pomáhajú presvedčiť mladú generáciu, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky iných, ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné. Štyri súťažné kategórie – Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Free style ich k tomu majú motivovať.

7. ročník Trenčianskeho robotického dňa sa uskutoční v dňoch 15.-16.2.2012 v areáli trenčianskeho výstaviska, v hale č.4. Opäť sa ho zúčastnia aj stredné školy z Nemecka, Fínska, Česka a Rumunska.

Naše podujatie nie je len súťaž, ale aj spoznávanie nových ľudí a myšlienok. Tento rok študentom svoje „know how“ vo svojich prednáškach poskytnú tri najvýznamnejšie postavy slovenskej vedy Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., prezident Európskej akadémie vied a umení, prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, RNDr. Igor Túnyi, DrSc., člen Predsedníctva SAV. Prednáška Igora Túnyiho „Vznik planéty Zem“ bude mať na Trenčianskom robotickom dni svoju európsku premiéru.

Sprievodné aktivity – dynamická ukážka identifikácie a zneškodňovania podozrivých predmetov diaľkovo riadeným manipulátorom, používaného Policajným zborom SR, zápas majstrov sveta v robotickom futbale z Technickej univerzity v Košiciach, sériovo vyrábaný elektromobil, vytváranie open street máp, predstavenia robotov Žilinskej univerzity, robotov našich partnerov z Fínska, Rumunska a Nemecka, tancujúci robot Pinkie, ďalšie prednášky spoluorganizátora Pansophia, n.o., a hlavne študenti s viac ako 80 robotmi, sú zárukou „plného domu“, dokazujúceho intelektuálny potenciál mladých, ktorý si zaslúži našu podporu.

Nezabudli sme ani na protipól techniky - umenie, kde sa svojimi výtvarným prácami na tému Vízia budúcnosti budú prezentovať žiaci Základných umeleckých škôl. Paralelne s robotickým dňom prebieha v areáli výstaviska aj výstava Stredoškolák 2012 a medzinárodný projekt Comenius Školské partnerstvá Car service in Europe, ktoré môžu byť ďalšími inšpiráciami.

Všetky informácie sú zverejnené na www.trencianskyrobotickyden.sk. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Ing. Milenu Kollárovú ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0918 174767).