Festival vedy a techniky na Slovensku (10. - 12. november 2011)


Záujem mladých ľudí o vedu a výskum je v posledných rokoch veľmi nízky, keďže ide o málo docenené odvetvia spoločnosti. K odstráneniu tejto bariéry sa AMAVET snaží prispieť FESTIVALOM VEDY A TECHNIKY, ktorý sa počas Európskeho Týždňa vedy na Slovensku uskutoční 10.-12.11.2011 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Festival vedy a techniky je súťaž a zároveň prehliadka prác žiakov a študentov do 20 rokov z rôznych kútov Slovenska. Účastníci súťaže predstavujú odborníkom ale i širokej verejnosti svoje vedecko - technické projekty formou posterovej prezentácie.

Vytvárame priestor na stretnutie mladých ľudí so záujmom o vedu a výskum. Výhercovia budú reprezentovať Slovenskú republiku a výsledky vlastnej výskumníckej práce na prestížnych súťažiach vedecko-technických projektov na svete:

INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), Pittsburgh
Expo-Sciences Europe (ESE 2012), Taliansko
I-SWEEEP (International Sustainable World), Houston

Realizáciou podujatia prispievame k vyzdvihnutiu vzdelania mladých  ľudí v oblasti vedy ako cesty k vedomostiam, diskutujeme o vedeckých problematikách, hľadáme spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budujeme občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu, keďže na Festival vedy a techniky spravidla príjmajú pozvanie aj predstavitelia ašich partnerských organizácii z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Poľska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi.

Podujatie dáva mladým vedátorom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín a porovnať si svoje skúsenosti s rovesníkmi.

Skvelý zážitok z Festivalu vedy a techniky na Virtual Expo: http://vexpo.festivalvat.sk/index.php?option=com_eventmanager
Viac o podujatí na: http://festivalvat.sk/