Trenčiansky robotický deň


30.3. - 31.3.2011
;

výstavisko EXPO CENTER a.s.

6. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER a.s., ktorá popularizuje vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

Súčasťou Trenčianskeho robotického dňa je súbor vedecko technických prednášok, z ktorých najzaujímavejšie sú Nanotechnológie a ich budúcnosť (prednáša Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby DrSc.) a Teória chaosu (prednáša prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.). Privítame taktiež dvojnásobných majstrov sveta v robotickom futbale (India, 2010) a víťazov robotických majstrovstiev sveta Intel ISEF (USA, 2009). Viac informácií na www.trencianskyrobotickyden.sk a www.pansophia.sk.