EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí 2010/2011


Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlasuje VI. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl venovaný problematike životného prostredia.

 

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Obsahové zameranie: olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí: Rastlinstvo NATURA 2000, Svet húb, Zodpovedný spotrebiteľ, Prírodné a kultúrne poklady Európy , Pohoria sveta, Jaskyne na Slovensku.

Do súťaže prihlasuje žiakov škola prostredníctvom osoby poverenej na koordinovanie súťaže (koordinátor environmentálnej výchovy na škole). Propozície olympiády, prihlasovací formulár a súťažné otázky si škola stiahne a vytlačí z internetovej stránky www.sazp.sk/skoly. Podľa potreby a záujmu žiakov ich následne rozmnoží. Počet zapojených žiakov z jednej školy je neobmedzený.

Vyplnené prihlasovacie formuláre za každého žiaka je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr s dátumom 25.2.2011 na pečiatke obálky.

Desať najúspešnejších mladých riešiteľov získa zaujímavé a hodnotné ceny:
1. miesto – bicykel
2. miesto – stan a spací vak
3. miesto – turistická výbava
1. – 10. miesto – hodnotná kniha

Súťaž je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

Kontakty:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum  environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, P. O. BOX 252
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: +421 048 4374 187
Fax: +421 048 4133 628