Svet pod mikroskopom

V tomto článku sme si pre vás pripravili letnú hádankovú súťaž – určte, čo je na nasledujúcich obrázkoch a pošlite nám svoje odpovede do 15. septembra 2019 (e-mailom alebo poštou). Súťažiaci, ktorý správne určí najviac…

Mladý vedec 41

Úvodník 41. čísla

Milí čitatelia! Je tu opäť koniec školského roka a s ním dlho očakávané prázdniny. Tento rok sme si pre vás pripravili dve súťaže – tou prvou je už 12. ročník fotografickej súťaže. Na vaše fotografie…

Narcis žltý

Narcisy

V tomto čísle sa budeme venovať ďalším druhom okrasných bylín – narcisom. V botanickej literatúre sú spomenuté tri druhy – narcis biely, narcis žltý a narcis tazetový. V našom článku sa poskytneme väčší priestor prvým…

MATMIX

MATMIX

V tomto čísle vám prinášame riešenia 3. série úloh korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX.

Lišaj smrtkový (Acherontia atropos)

V tradičnej klasifikácii motýľov na základe obdobia letovej aktivity patrí lišaj smrtkový (Acherontia atropos) medzi nočné motýle. V zoologickom systéme hmyzu (Insecta) v rámci radu motýle (Lepidoptera) je predstaviteľom rovnomennej čeľade lišajovité (Sphingidae). Latinské meno…

Pagaštan konský

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) patrí ku krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám (Dicotyledonopsida). V rámci tejto skupiny je predstaviteľom rovnomennej čeľade pagaštanovité (Hippocastanaceae, syn. Aesculaceae). Rodové meno aesculus je odvodené z latinského slova esca, ktoré v preklade znamená…

Váženie ovocia

Katarína, Kristína a Karolína sa hrali v záhrade s rovnoramennými váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Katarína priniesla slivky, Kristína hrušky a Karolína jablká. Vážením Katarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú…