39. číslo
Johann Gregor Mendel – nedocenený priekopník genetiky

Článok v pdf

Hrachové políčka

Johann Gregor Mendel v záhrade kláštora krížil predovšetkým hrach a skúmal jeho špecifické dedičné znaky. Bol starostlivý a trpezlivý experimentátor. Postupne viedol záznamy o asi 21 000 rastlinách. Pochopil pravidlá, ktoré objasňujú zákony dedičnosti. Zistil pravidlo uniformity (jednotlivé vlastnosti sa dedia z generácie na generáciu), zákon o voľnej kombinovateľnosti vlôh (všetky vlastnosti sa nededia, ale len niektoré a to náhodne), zákon dominancie (niektoré vlastnosti sú dominantné – prevládajúce, iné sú recesívne – ustupujúce). Výsledky pokusov, ktoré robil od roku 1856, uverejnil ústne 8. 2. 1865 na schôdzi brnenského Prírodovedeckého spolku a potom tlačou článkom Pokusy s rastlinnými hybridmi v časopise Verhandlugen des naturschenden Vereines (1866). Napriek tomu, že jeho objavné dielo ležalo bez väčšieho povšimnutia viac než 30 rokov, tí, čo potom z hľadiska poznania zákonitostí dedičnosti spoznali jeho význam, uznali Mendela za otca genetiky.

Čítať celý článok...
 
MATMIX

Článok v pdf

Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Juraj zjedol 100 koláčov za 5 dní. Každý deň okrem prvého zjedol o šesť koláčov viac ako deň predtým. Koľko koláčov zjedol prvý deň?

Čítať celý článok...
 
Tri úlohy z pravdepodobnosti

Článok v pdf

O vlkovi a ovečkách

Na kružnici sú rovnomerne rozmiestnené tri ovečky a jeden vlk. Vlk sa pohybuje náhodne – s rovnakou pravdepodobnosťou (jedna polovica) sa každý deň vyberie z miesta, na ktorom sa nachádza, buď vpravo alebo vľavo po kružnici, pričom prejde štvrtinu obvodu kružnice. Ak sa na danom mieste nachádza ovečka, zožerie ju. Kam sa má postaviť múdra ovečka, ktorá chce prežiť čo najdlhšie (teda bude zožratá ako posledná)?

Čítať celý článok...
 
Ranostaj pestrý a ľadenec rožkatý

Článok v pdf

Obe rastliny – ranostaj pestrý i ľadenec rožkatý – sú v rámci botanického systému zaradené k dvojklíčnolistovým krytosemenným rastlinám (Dicotyledonopsida) do čeľade bôbovité (Fabaceae). Táto čeľaď je v niektorej literatúre uvádzaná pod názvom vikovité (Viciaceae), v iných zdrojoch sa môžu čitatelia stretnúť i so starším pomenovaním motýľokveté (Papilionaceae).

 

Čítať celý článok...
 
12. ročník korešpondenčnej súťaže

Článok v pdf

Riešenia 1. série súťažných úloh

1. Koľko obyvateľov má ostrov Tenerife? (1 bod)
Odpoveď: Ostrov Tenerife má približne 900 000 obyvateľov.

 

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»

Stránka 3 z 4